Pracownicy - Regulamin


Szanowni Państwo,


Praca3.pl jest własnością Bedouin Ltd.

Bedouin Ltd. jest spółką z numerem 383815 zarejestrowaną w Irlandii pod adresem 16 Waterloo Road, Dublin 04.


Korzystanie z serwisu Praca3 jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią, gdyż jest on prawnie źródłem Państwa, jak i naszych praw i obowiązków w związku z korzystaniem z zasobów serwisu. Rozpoczęcie korzystania z serwisu Praca3.pl oznacza akceptację Regulaminu według stanu jego treści z chwili wchodzenia (logowania się) do serwisu, co oznacza, iż w przypadku jakichkolwiek zmian wprowadzanych jednostronnie do regulaminu, zmiany te obowiązują automatycznie z chwilą każdorazowego odwiedzenia serwisu.

 

Definicje:

 

Kandydat - osoba  korzystająca z serwisu Praca3.pl w celu uzyskania kontaktu z potencjalnym pracodawcą lub zleceniodawcą lub wchodząca na stronie serwisu na ogłoszenia reklamowe.

 

Oferty pracy - ogłoszenia dostępne w serwisie Praca3.pl zawierające oferty pracy, ich zawartość zarządzana jest przez Ogłoszeniodawcę.

 

Ogłoszenia reklamowe - ogłoszenia dostępne w serwisie Praca3.pl, niezwiązane z ofertami pracy, ich zawartość zarządzana jest przez Ogłoszeniodawcę.

 

Ogłoszeniodawca - osoba fizyczna lub prawna użytkująca serwis Praca3.pl w celu uzyskania kontaktu z potencjalnymi kandydatami na pracowników czy też publikująca ogłoszenia reklamowe.

 

Polityka prywatności-  określa sposób przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego Praca3.pl. Opisane metody ograniczają się do usług oferowanych bezpośrednio przez serwis Praca3.pl i nie są stosowane do innych stron internetowych dostępnych z serwisu poprzez umieszczone na niej linki.

 

Regulamin -  wykaz warunków i postanowień, których akceptacja jest niezbędna do korzystania z usług serwisu Praca3.pl.

 

Serwis – serwis internetowy udostępniany przez Usługodawcę w domenie praca.pl.

 

Usługi – ogół usług świadczonych przez Usługodawcę w serwisie Praca3.pl.

 

Usługodawca - Praca3.pl z siedzibą w Dublinie, właściciel i podmiot odpowiedzialny za zarządzanie serwisem.

 

Użytkownik – kandydat lub ogłoszeniodawca.

 

Usługi serwisu Praca3.pl:

 

Ogłoszeniodawcy mają możliwość publikowania Ofert pracy w celu znalezienia potencjalnych pracowników; mogą pozycjonować swoje oferty pracy, dzięki opcji ‘Publikuj wzmocnioną ofertę pracy’; mają prawo dostępu do swoich ogłoszeń oraz możliwość ich modyfikacji, mogą również w każdej chwili usunąć swoje ogłoszenia i dane z serwisu Praca3.pl.

 

Kandydaci mają dostęp do opublikowanych na stronie serwisu ofert pracy i ogłoszeń reklamowych; po zarejestrowaniu się mają możliwość otrzymywania e-mailowych powiadomień o najnowszych ofertach pracy, odpowiadających uprzednio zdefiniowanym przez kandydata kryteriom wyboru; mają prawo dostępu do dotyczących ich danych osobowych, zebranych przez Usługodawcę oraz prawo do ich poprawiania, mogą również w każdym czasie zażądać  od Usługodawcy zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

 

Praca3.pl oferuje dostęp do serwisu na najwyższym poziomie i stale dokonuje modernizacji mającej na celu podniesienie jakości oferowanych usług.

 

W przypadku chwilowej lub przedłużonej przerwy w dostępie do oferowanych usług dokonamy wszelkich starań aby zminimalizować czas przerwy. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w stosunku do kandydatów, klientów lub innych osób w wyniku przerw w eksploatacji usług z przyczyn od nas niezależnych.

 

Przetwarzanie danych osobowych:


Dane osobowe przetwarzane przez serwis Praca3.pl przekazywane są dobrowolnie przez użytkowników w celu korzystania z usług oferowanych przez serwis.

 

Dane osobowe wprowadzone przez Kandydata do serwisu mogą być przez Usługodawcę udostępniane Ogłoszeniodawcom w celu prowadzenia rekrutacji do pracy. Kandydat zgadza się na udostępnianie jego danych osobowych pracodawcom.

 

Informacje wysyłane przez Kandydatów do Ogłoszeniodawców nie są gromadzone ani przetwarzane przez serwis Praca3.pl.

 

Polityka prywatności:


Podmiotem uprawnionym do przetwarzania danych osobowych, dotyczących użytkowników serwisu jest Praca3.pl. Wszelkie pytania dotyczące tej Polityki prywatności można kierować na adres e-mailowy: info@praca3.pl.

 

Przetwarzanie danych związanych z usługami serwisu Praca3.pl wykonywane jest wyłącznie przez pracowników serwisu.

 

Dane osobowe udostępniane przez użytkowników, którzy są odbiorcami usług serwisu Praca3.pl, będą wykorzystywane wyłącznie do świadczenia tychże usług i nie będą ujawnione osobom trzecim chyba, że wymaga tego prawo lub jest to konieczne w celu spełnienia odpowiednich wymogów.

 

Systemy informatyczne i oprogramowanie używane do obsługi stron internetowych w trakcie normalnego użytkowania nabywają niektóre dane osobowe, których przekazanie jest nierozerwalnie związane z protokołami komunikacji internetowej. Informacje te nie są zebrane w celu połączenia z konkretnymi użytkownikami, ale mogą być używane do identyfikacji tychże użytkowników w wyniku przetwarzania danych, będących w posiadaniu osób trzecich. Zawierają one adresy IP komputerów wykorzystywanych przez użytkowników do połączenia się ze stroną internetową, adres URL zasobów wymaganych, użytą przeglądarkę oraz inne parametry odnoszące się do systemu operacyjnego komputera i środowiska informatycznego użytkownika. Dane te wykorzystuje  się wyłącznie do gromadzenia anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania ze strony i zostają one usunięte niezwłocznie po przetworzeniu. Mogą one być wykorzystane do przypisania odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek przestępstwa komputerowego, które może być popełnione przeciwko serwisowi.

 

Podczas odwiedzania strony internetowej po raz pierwszy do komputera są przesyłane Cookie. Cookie są elementem tekstu umieszczonym na twardym dysku komputera tylko wtedy, gdy zostanie uzyskane zezwolenie na taką działalność.  Mają na celu usprawnienie analizy ruchu internetowego lub wskazania gdy określona strona internetowa jest odwiedzana aby umożliwić aplikacjom internetowym przekazanie informacji dostosowanych do indywidualnych użytkowników.
Większość przeglądarek jest ustawiona na ich akceptowanie. Użytkownik może jednak zmienić ustawienia przeglądarki, aby odrzucać wszystkie Cookie, lub wskazywać gdy Cookie zostanie odebrany. Nie wszystkie funkcje serwisu mogą działać poprawnie jeśli wyłączona zostanie opcja ich przyjmowania.  Cookie nie jest przez serwis używany do przekazywania informacji osobistych.

 

Użytkownik, który zarejestruje się w serwisie Praca3.pl wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień e-mailowych o ewentualnych zmianach i nowych usługach oferowanych przez serwis.

 

Jeżeli użytkownik zdecyduje się powierzyć nam swój adres email, aby otrzymywać powiadomienia e-mailowe o nowych ofertach pracy serwis Praca3.pl będzie wysyłać na dany adres tylko informacje, na których otrzymywanie wyraził zgodę użytkownik.

Powiadomienie o najnowszych ofertach pracy może być w każdej chwili anulowane.

 

Dane osobowe przetwarzane są automatycznie i ręcznie. Serwis Praca3.pl przestrzega środków bezpieczeństwa aby zapobiec utracie danych, ich nielegalnemu lub niewłaściwemu wykorzystaniu oraz niewłaściwemu i nieautoryzowanemu dostępu do nich.

 

Użytkownicy w każdej chwili mogą zaktualizować swoje dane osobowe albo usunąć je.

 

Niedostarczenie danych osobowych w niektórych przypadkach może uniemożliwić otrzymanie zamówionych usług.

 

Polityka zwrotów i reklamacji

 

W przypadku korzystania z usługi 'Wzmocnionej oferty pracy' ogłoszenie ukazuje się na portalu na jednej z pięciu szczytowych pozycji natychmiast po zakończeniu procesu opłat. Współpracujemy z firmą Przelewy24 i to za ich pośrednictwem pobierane są opłaty. Reklamacje uwzględniamy tylko i wyłącznie w wypadku gdyby oferta znalazła się niżej niż na jednej z pierwszych pięciu pozycji wśród wszystkich ogłoszeń w ciągu siedmiu dni od uruchomienia usługi. W tym wypadku zwrot pieniędzy zostanie dokonany w ciągu dwóch tygodni od momentu otrzymania reklamacji od klienta. Klient ma dziesięć dni na mailowe zareklamowanie usługi. Zwrotów dokonujemy przelewem na konto klienta, dlatego prosimy o podanie nazwy banku i numeru konta, na które ma być dokonany przelew. Niedostarczenie przez klienta niezbędnych danych może spowodować zwłokę w dokonaniu przelewu. W wypadkach innych niż zamieszczony powyżej nie istnieje możliwość rozwiązania umowy wraz z otrzymaniem zwrotu opłaty. W wypadku gdyby klient życzył sobie usunąć ogłoszenie z portalu przed upływem określonego czasu, może to być przez niego zrobione w każdej chwili poprzez panel administracyjny.

 

Własność przemysłowa i intelektualna:


Zdjęcia, teksty, grafika, znaki towarowe, nazwy domen itp. znajdujące  się w serwisie Praca3.pl są chronione prawem autorskim lub przemysłowym, prawem własności intelektualnej oraz innymi obowiązującymi przepisami.

 

Zdjęcia, teksty, grafika, znaki towarowe, nazwy domen itp. osób trzecich pojawiające się w serwisie Praca3.pl należą do prawomocnych właścicieli, są stosowane wyłącznie w odniesieniu do nich i nie są w żaden sposób związane z serwisem Praca3.pl.

 

Nie jest dozwolone kopiowanie, przechowywanie czy też przekazywanie zawartości strony osobom trzecim, z wyjątkiem pobierania  ściśle z powodów osobistych.

 

Zawartość:


Praca3.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne nielegalne, niedozwolone lub naruszające prawa osób trzecich treści mogące pojawić się w serwisie (np: prawa człowieka, prawa własności przemysłowej, prawa autorskie lub prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji). Zobowiązujemy się usuwać takie treści po ich zauważeniu lub otrzymaniu pisemnej informacji od osób zainteresowanych.

 

Praca3.pl nie jest odpowiedzialna za zawartość Ofert pracy ani za zawartość innych stron internetowych dostępnych poprzez hiperłącza umieszczone w serwisie,  nie jest również zobowiązana do prowadzenia monitoringu i kontroli takich treści.

 

Serwis Praca3.pl nie odgrywa żadnej roli w jakichkolwiek negocjacjach czy stosunkach między Ogłoszeniodawcami i Kandydatami, nie kontroluje jakości, bezpieczeństwa czy zgodności z prawem oferowanych możliwości zatrudnienia lub prawdziwości informacji zawartych w ogłoszeniach.

 

Praca3.pl nie jest również w żaden sposób odpowiedzialna za prawdziwość informacji przedstawianych przez Kandydatów do wysłania Ogłoszeniodawcom.

 

Serwis Praca3.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Ogłoszeniodawcy lub Kandydata w serwisie, jeżeli swym działaniem narusza on Regulamin lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

Praca3.pl nie jest zobowiązana do zachowania w treści ogłoszenia danych kontaktowych Ogłoszeniodawcy, gdyż ewentualne aplikacje bedą przesyłane za pośrednictwem serwisu.

 

Serwis Praca3.pl nie jest zobowiązany do zachowania oryginalnego formatowania lub układu graficznego ogłoszenia przesłanego przez Ogłoszeniodawcę.